Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Jak se stát členem občanského sdružení Borelioza CZ o.s.

Členem sdružení může být každý člověk bez ohledu na státní příslušnost, tedy nejen občan České republiky, ale i Slovenské republiky nebo jiných států. Může jím být také právnická či fyzická osoba.

Každý člen má možnost

  • podílet se na činnosti sdružení a účastnit se všech akcí, které sdružení pořádá,
  • od věku 18 let volit do orgánů sdružení a být do nich volen,
  • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení,
  • požadovat informace o činnosti sdružení.
Přitom musí
  • dodržovat stanovy sdružení a řídit se usnesením valné hromady,
  • podílet se na plnění cílů sdružení,
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  • informovat orgány sdružení bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které se dozvěděl a které by mohly ve svém důsledku prospět nebo ohrozit zájmy sdružení,
  • hradit členské příspěvky ve výši 300,- Kč ročně.

Chcete-li se zapojit do činnosti občanského sdružení, vyplňte prosím přihlášku dle návodu. V případě dotazů, nebo pokud chcete nabídnout konkrétní pomoc či spolupráci, kontaktujte prosím vedení občanského sdružení.