Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Poslání, cíle a principy občanského sdružení Borelioza CZ


Posláním občanského sdružení Borelioza CZ je podpora nakažených a nemocných lymskou boreliózou, včetně jejich pečovatelů. Současně s tím chceme všechny postižené, ale i ostatní zájemce informovat o možnostech léčby a nových terapeutických přístupech.

Našim cílem je, aby do lékařské praxe byly průběžně zaváděny nejmodernější postupy a nejnovější trendy léčby lymské boreliozy. Jedním z předpokladů k tomu je i zapracování těchto nových trendů do směrnic a standardů zdravotní péče v České republice. Za důležitý prvek péče o nemocné touto zákeřnou chorobou považujeme i zřízení specializovaných, fundovaných léčebných center.

Těchto cílů chceme dosáhnout zejména aktivní osvětou, spoluprací s lékaři, odbornými lékařskými a farmaceutickými pracovišti. Zaměřujeme se i na spolupráci s podobnými organizacemi pacientů či lékařů v tuzemsku i v zahraničí.

Chceme usilovat zejména o objektivní informovanost, vyvolání a rozvoj partnerského dialogu s každým zainteresovaným a zároveň zprostředkovávat zkušenosti pacientů s léčbou lymské boreliózy všem, kteří jsou ochotni naslouchat.