Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Přihláška k členství v občanském sdružení


Jestliže máte zájem zapojit se do činnosti sdružení a stát se naším členem, vyplňte prosím přihlášku a zašlete poštou na naši adresu:
Borelioza CZ z.s.
Meduňková 522/4
621 00 Brno 

V zájmu bezpečnosti a ochrany osobních údajů bychom vás chtěli požádat o legalizaci vašeho podpisu na přihlášce na obecním úřadu či u notáře. Sdružení je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00035995.

Přihlášku můžete také předat osobně na valné hromadě sdružení, která se koná zpravidla dvakrát ročně. Datum a místo setkání bude vždy dostatečně předem ohlášeno.

Členský příspěvek je 300,- Kč na kalendářní rok, pro členy ze Slovenska na r. 2018 11,50 EUR v pevném kurzu 26,09 Kč = 1 Euro.

Přihláška ke stažení ve formátu .doc