Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Vaše pomoc společnosti

Občanské sdružení je nevýdělečnou organizací, jeho činnost se však bez finančních i hmotných prostředků neobejde. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci.

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a podnikatelské etiky. Pokud nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit naším prostřednictvím. Na každý příspěvek s vámi uzavřeme darovací smlouvu, dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmů.

Jak si u nás můžete zajistit reklamu? Uzavřete-li s námi reklamní smlouvu, budeme Vaši firmu propagovat jako podporovatele a příznivce občanského sdružení Borelioza CZ zveřejněním vašeho loga na webových stránkách a dalších publikačních materiálech sdružení.