Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Ze života OS

Zde uveřejňujeme aktuality z dění v občanském sdružení.

V roce 2018 byly hlavním aktivitami spolku účast na odborné lékařské konferenci  v Olomouci dne 10.5.2018 pořádané imunology prof. Weiglem a Raškou, byla přednesena prezentace Dymáček a kol. Lymská borelióza z pohledu pacientů.

Dále účast MVDr. Lady Zavadilové na konferenci ILADS se Varšave 15.-16. 6.2018. Dr. Zavadilová jednala se přednášejícími, zástupci firem i s pacienty a vyslechla přednášky. 

Naše aktivita a spolupráce na přečíslování kódů diagnóz ICD-11 (MKN-11) se vyplatila a v nové verzi těchto kódů, která začne platit po r. 2020, bude LB rozepsána na více kódů než jen jeden A69.2 jako doposud. Zejména patří v ČR velký dík Dr. Natashi Rudenko a Dr. Ladě Zavadilové za účast při jednání WHO v Ženevě 7. června 2017. 

V září byly odvysílány 2 reportáže v pořadu Střepiny na Nově o LB, možnost se krátce vyjádřit měl P. Dymáček a by dán prostor jak SIL (prim. Roháčová, tak dr. Klubalovi). 

Petr Dymáček a Alena Žákovská byli navrženi na ceny ministra zdravotnictví za r. 2018, především z důvodu upozornit na dg. lymská borelióza na MZdr.

Dne 27.11.2018 se konala schůzka P. Dymáčka s náměstkem prof. Prymulou ohledně situace kolem boreliózy v ČR i v zahraničí, vyslechnul naše připomínky k nově vydaným doporučeným postupům SIL, k úpravám schémat léčby atd. Dialog by měl pokračovat i v příštím roce.  

V roce 2017 požádali zástupci prostřednictvím poslance T. Okamury o setkání s ministrem zdravotnictví Němečkem, to se uskutečnilo dne 24.1.2017 s ministrem Ludvíkem a náměstkem prof. Prymulou, za účasti zástupců ZS (P. Dymáček, R. Josková a T. Okamura) a odborníků na neinvazivní vakcíny (doc. Turánek, prof. Raška), byla přislíbena schůzka se SIL na MZdr.

 Zástupci ZS (Ing. Dymáček, doc. Žákovská, Mgr. Marvan, Ing. Mrázek) se setkali dne 20.3.2017 se zástupci vedení SIL (předseda doc. Plíšek, doc. Krbková, prim. MUDr. Roháčová, doc. Pícha), zprostředkovanou na MZdr. náměstkem prof. Prymulou. Proběhla výměna stanovisek a názorů i odborná argumentace. Bohužel nedošlo ke konsenzu v žádném z podstatných bodů (petice, studie vs. kontra-studie, celostátní centrum pro LB a koinfekce). Nejpodstatnější rozpor je v přístupu chronická borelióza vs. postboreliový syndrom, popírání existence a škodlivosti cystických forem Borrelií v organismu infektology, ignorování mnohočetných a chronických infekcí, ačkoliv důkazy v literatuře existují, atd.

Důležitá byla účast MVDr. Lady Zavadilové jako členky "mezinárodního konsorcia pro aktualizaci číselníku diagnóz pro borreliové infekce" na setkání se zvláštním zpravodajem OSN dr. Daniusem Purasem v Ženevě.

 A dále účast zástupců ZS na odborné konferenci "Lymeská borrelióza" v Olomouci dne 18.5.2017 pořádané imunology prof. Weiglem a Raškou, byla přednesena prezentace Dymáček a kol. "Lymská borelióza z pohledu pacientů".

 V roce 2017 se také podařilo zorganizovat seminář o LB  v Praze 3.11.2017 pořádaný Borelioza CZ a firmou Melzer s.r.o. Cílem bylo identifikovat zainteresovné strany v ČR a SR, které by měly zájem do budoucna spolupracovat na výzkumu a inovacích v diagnostice a léčbě LB a koinfekcí z klíšťat. 

V rámci celosvětových protestních akcí za lepší informovanost o lymské borelióze zorganizovalo občanské sdružení Borelioza CZ v pátek 10. 5. 2013 demonstraci před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR s předáním dopisu a petice ministru zdravotnictví ČR. Více informací včetně videozáznamu najdete na stránce Projekty a akce

V sobotu 19. 5. 2012 proběhl v pelhřimovském hotelu Slávie jednodenní odborný seminář o LB, který zorganizovalo občanské sdružení Borelioza CZ ve spolupráci s ČLK. Podrobnější informace a videoupoutávku najdete v Aktualitách

26. 9. 2011 jednali zástupci OS s prezidentem České lékařské komory MUDr. Milanem Kubkem o možnostech zlepšení komunikace s odbornou veřejností a podpoře pro připravovaný seminář o LB. Zápis z jednání si můžete stáhnout ve formátu .doc: Zápis z jednání s prezidentem ČLK 26.9.2011

16. 8. 2011 se čestným členem sdružení Borelioza CZ stal pan Tomio Okamura.

4. 5. 2011 byl e-mailem zaslán preventivní leták provozovatelům dětských letních táborů s prosbou o jeho šíření mezi rodiče malých táborníků, tak, aby své děti mohli v klidu vyslat do přírody vybavené repelenty a správnými informacemi. Text letáku publikovaný na tábornických webech v sekci rad pro rodiče, ke stažení ve formátu .doc: Lymská borelióza - braňte se včas!_textová verze

2. 5. 2011 byly rozeslány letáky pro prevenci před LB v počtu 3 500 ks členům a sympatizantům OS, kteří je budou šířit mezi veřejnost. Leták ve formátu .pdf najdete zde: Lymská borelióza - braňte se včas!

28. 4. 2011 byly rozeslány dopisy ředitelům psychiatrických ústavů se žádostí o informace, zda evidují počty hospitalizovaných boreliotiků. Dopis si můžete stáhnout zde: Žádost o informace z psychiatrických ústavů

10. 3. 2011 byla rozeslána výzva přednostům a primářům infekčních oddělení před hlasováním o nových Doporučených postupech pro diagnostiku a léčbu lymské boreliózy. V kopii pak Ministerstvu zdravotnictví a dalším zainteresovaným subjektům. Celý text výzvy: Dopis primářům a přednostům infekčních oddělení

9. 3. 2011 byly rozeslány dopisy ředitelům zdravotních pojišťoven se žádostí o spolupráci při tisku a distribuci letáků pro prevenci před lymskou boreliózou. Byla navázána spolupráce se čtyřmi zdravotními pojištovnami, které přislíbily letáky v celkovém počtu 16 000 ks distribuovat na svých pobočkách. Znění dopisu najdete zde: Žádost o podporu distribuce preventivních letáků zdravotními pojišťovnami

20. 1. 2011 se zástupci OS zúčastnili jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR, zápis z jednání najdete zde: Zápis z jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 20. 1. 2011. Prezentaci, kterou přednesl místopředseda OS na jednání si můžete ve formátu .ppt stáhnout: Lymská borelióza: zdravotně - sociálně - ekonomický problém

20. 5. 2010 proběhlo jednání zástupců OS s ředitelkou odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislavou Pánovou, zápis z jednání najdete zde: Zápis z jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 20. 5. 2010

Občanské sdružení Borelioza CZ bylo založeno uživateli internetového serveru borelioza.cz dne 31. 10. 2009 na ustavující valné hromadě v Brně. Bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra ČR ke dni 30. 11. 2009. Stanovy sdružení najdete zde: Stanovy Borelioza CZ o.s.