Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Občanské sdružení Borelioza CZ o.s.


Vítejte na stránkách občanského sdružení Borelioza CZ o.s.

Občanské sdružení Borelioza CZ o.s. bylo založeno na podporu lidí nemocných lymskou boreliózou a pro informování pacientské i odborné veřejnosti o této nemoci, její prevenci, diagnostice a léčbě, o novinkách ve výzkumu a dalších souvisejících tématech z našich i zahraničních zdrojů, především od odborníků specializovaných na lymskou boreliózu či původce lymské nemoci, bakterie Borrelia burgdorferi.

Názory na tuto problematiku mohou být různé, vždy se však snažíme hledat co nejširší shodu a společnou cestu pro všechny zainteresované strany, abychom pozitivně přispěli společnosti a lidem, kteří to potřebují.

Na těchto internetových stránkách naleznete informace o našich aktivitách, projektech, jejich realizaci, dosažených cílech a obecně o dění v občanském sdružení.


Hlavní rozdělení informací na stránkách sdružení.borelioza.cz

Pro snadnější orientaci jsou informace webu sdružení rozděleny do několika základních sekcí, každá z nich pak obsahuje další podrobnější informace, které naleznete v levé části stránek.

Občanské sdružení

Tato sekce obsahuje informace o vzniku, cílech, aktivitách a všechny základní informace o občanském sdružení Borelioza CZ o.s.

Pro občany

Sekce určená pro širokou veřejnost, občany, kteří s námi sympatizují a chtějí se stát členy občanského sdružení.Pro lékaře

Informační sekce pro lékaře, hledání společného dialogu, základní vize možné spolupráce, veřejná podpora společných cílů.


Sponzoři a dárci

Tuto sekci věnujeme váženým dárcům a sponzorům, bez kterých by občanské sdružení nemohlo dosáhnout svých cílů. Děkujeme.