Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Aktuality

Jednání zástupců OS s MUDr. Klubalem

30. 1. 2010 - 14:50

V pátek 29.1.2010 proběhla schůzka zástupců OS (Zdeněk, Petr, Radka) s MUDr. Klubalem v jeho modřanské ordinaci. Šlo o první seznámení a představení záměrů sdružení a projednání možností budoucí spolupráce.

Probrali jsme téma diagnostiky a léčby, stav současného zdravotnictví a přístup lékařů obecně k této diagnoze. Dále provozní záležitosti, jako možnosti financování, publikování aj. Dr. Klubal navrhnul zpracovat ucelenou informační brožuru pro lékaře, s možnostmi diagnostiky a zejména léčby LB jak z pohledu současných doporučených postupů, tak i moderních experimentálních protokolů. Mělo by se jednat o garantované informace podložené fakty a odbornou literaturou. Pokud tento záměr vyjde, byl by to výborný počáteční impuls, kterým by se mohlo naše sdružení na medicínské scéně uvést.

Řešili jsme i otázku počtu schopných lékařů, kteří by s touto problematikou v ČR mohli pohnout. Dle názoru dr. Klubala, pokud se OS dobře uvede a bude působit solidním a fundovaným dojmem, tak se dobří lékaři sami ukážou a budou mít zájem o spolupráci. Cesta zdola (od lékařů) by měla být průchodnější než shora (od úředníků). V každém případě budeme zkoušet obě cesty, snad se toto úsilí protne někde uprostřed.

Schůzka byla ve velmi korektním a přátelském duchu, v trvání cca 3 hodiny. Doufáme, že další spolupráce bude přínosná oběma stranám a přinese výsledky. V mnoha, i když ne všech, věcech jsme se shodli, a dále se budeme snažit budovat spolupráci na společných cílech a v oblastech, kde dojdeme ke shodě.

Za VV Borelioza CZ o.s.
Petr