Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Aktuality

Podpora kvality života osob s onemocněním lymeskou borreliózou (Projekt)

1. 11. 2021 - 00:00

Téma Lymská borelióza je jedním z výstupů komplexního projektu Hovory o zdraví „Podpora kvality života osob s onemocněním lymskou boreliózou“ (TL02000257), který s grantovou podporou Technologické agentury České republiky (TA ČR) v letech 2019-2021 realizoval Institut sociálního zdraví Univerzity Palackého v Olomouci. Spolek Borelioza CZ z.s. měl tu příležitost spolupracovat na tomto projektu jako spoluřešitel.

Cílem projektu bylo především poskytnout informace a oporu lidem, kteří se potýkají s lymskou boreliózou, a jejich blízkým. Jeho hlavní výstup – webové stránky zaměřené na osobní zkušenosti s tímto onemocněním, především formou rozhovorů s pacienty – nabízí v návaznosti na metodiku DIPEx, vyvinutou v Oxfordu, inspiraci ohledně zvládání nemoci a možnost vzájemného sdílení mezi pacienty s danou diagnózou. Pohled nemocných a jejich zkušenosti mohou být užitečným zdrojem i pro lékaře a další odborníky, kteří se lidem s boreliózou profesně věnují a usilují o tzv. patient-centred design zdravotní péče.

Aplikačními garanty projektu byly: spolek Borelioza CZ z.s. a Ústav imunologie Fakultní nemocnice v Olomouci. Za náš spolek byli v poradním panelu Ing. Petr Dymáček, Ph.D. a Doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Projekt byl schválen Etickou komisí Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Na jeho realizaci a odbornou správnost výstupů dohlížel medical supervizor – imunolog prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc. Do výzkumu byl zapojen i multidisciplinární poradní panel, jehož úkolem bylo pomoci výzkumníkům v průběhu celého projektu zvyšovat jeho kvalitu díky zahrnutí různých úhlů pohledu na problematiku. Členem poradního panelu byl i zástupce pacientů, zohledňující praktickou využitelnost a srozumitelnost výstupu pro lidi s onemocněním a širokou veřejnost.

Více informací najdete na stránkách projektu: hovoryozdravi.cz/Lymeska-borrelioza/zkusenosti/uvod/