Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Dokumenty

Důležité dokumenty pro odbornou veřejnost

Směrnice německé lékařské společnosti pro lymskou boreliózu (Deutsche Borreliose-Gesellschaft) se svolením autorů přeložené do českého jazyka: Směrnice pro diagnostiku a léčbu lymské boreliózy

Starší verzi doporučení DBG v češtině najdete zde: Empfehlungen

Informační brožurku pro lékaře, která obsahuje shrnutí momentálně známých informací o původci, diagnostice a léčbě LB si můžete stáhnout zde: Lymská borelióza: komplexní pohled

Prezentace, objasňující náš pohled na problematiku lymské boreliózy, přednesená na setkání se zástupci Společnosti infekčního lékařství a zdravotních pojišťoven na Ministerstvu zdravotnictví dne 20. 1. 2011.
Lymská borelióza: zdravotně – sociálně – ekonomický problém

Příloha č. 23 vyhlášky č. 473/2008 Sb. v aktualizovaném znění k 5. 9. 2011, o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. Toto je zákonná norma stanovující závazný postup při stanovení diagnózy LB, jejím epidemiologickém hlášení a protiepidemických opatřeních.
Systém epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce - LB

Článek RNDr. Hulínské a kol. popisující případy perzistentní boreliózy prokázané pomocí přímých metod (PCR, elektronová mikroskopie, kultivace). V NRL pro LB byl v letech 2008-2010 prokázán výskyt borrelií v placentě pacientek, které měly v prvním trimestru erythema migrans a byly léčené penicilinem, v srdci u pacientů s myokarditidou a dilatační endomyokarditidou, v synovii a v synoviální tekutině pacientů s kloubními problémy.Autoři udávají, že někteří pacienti byli opakovaně léčeni antibiotiky vzhledem k opakovaně pozitivní PCR nebo séropozitivitě při opakovaných klinických symptomech v průběhu 3–4 let. Článek upozorňuje, že potíže pacientů s chronickou boreliózou bývají mylně zaměňovány za tzv. postboreliový syndrom a pacienti pak nejsou adekvátně léčeni.
Hulínská D, Votýpka J, Hořejší J Diseminovaná borrelióza a její průkaz v laboratoři ZPRÁVY EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2011; 20(1)