Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Informace pro lékaře

Vážení lékaři, lymská borelióza je komplexní nemoc, která může způsobit mnoho komplikací zdánlivě nesouvisejících se základním infekčním onemocněním. Neurologické, revmatické či psychiatrické onemocnění nasedající na prvotní infekci je podle našeho názoru vhodné léčit kauzálně, tlumící léky mohou pomoci, ale příčinu onemocnění neřeší. Dlouhodobá, pomalá diseminace patogenu do tkání se může projevit až po delší době - akutní onemocnění je léčitelné relativně snadno, ale chronické jen obtížně.

Naším cílem je tedy chronickému onemocnění pokud možno předejít, a to intenzivní léčbou v počátku nemoci, kdy se dá ještě s velkou pravděpodobností patogen zcela eliminovat. Toto období zahrnuje patrně asi jen první měsíc po infikování. Vzhledem ke genetické různorodosti borelií a jejich často rychlému průniku do různých tkání a imunitně privilegovaných oblastí těla je vhodné prostřídat více baktericidních i bakteriostatických léků ve vyšších dávkách než je obvyklé.

Sérologie je nespolehlivá zejména v počátečních fázích infikování, kdy protilátky jsou vytvářeny 3-6 týdnů po infikování. Hladina protilátek nekoresponduje s aktivitou infekce.

Hlavním ukazatelem onemocnění je tedy klinický stav pacienta. Prosím, uvědomte si že většina vašich pacientů vás neobtěžuje zbytečně - tráví čas ve vaší čekárně, protože potřebují pomoc. U člověka, který se před přisátím klíštěte cítil zcela zdravý a plný energie, nyní se cítí slabý, má bolesti, trpí úzkostí, nepochopením okolí... lze logicky předpokládat psychické potíže. Ovšem ty jsou jen následkem onemocnění, a psycholog ani psychiatr infekci nevyléčí. Je to na vás.

Nemocní lymskou boreliózou spoléhají na vaši pomoc.

Nově můžete diskutovat a stáhnout si odborné dokumenty na stránce určené výhradně odborníkům ve zdravotnictví Lékař.Borelioza.cz