Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Sponzoři a dárci

Pokud jsou vám naše cíle blízké, můžete naši činnost podpořit několika způsoby:

  • Formou finančního daru,
    který má tu výhodu, že peníze lze vždy použít tam, kde jsou právě zapotřebí, samozřejmě v souladu s cíli sdružení a v souladu s darovací smlouvou.
  • Formou věcného daru nebo poskytnutím bezplatné služby
    aktuálně se může jednat například o výpočetní techniku, překladatelské služby, právní nebo daňové poradenství, tiskařské služby apod.

Hodnotu daru si můžete odečíst od základu daně z příjmu, u fyzických osob nejvýše 10 % ze základu daně a nejméně 1.000,- Kč, u právnických osob nejvýše 5 % ze základu daně a minimálně 2.000,- Kč za rok. Pro tento účel potřebujete darovací smlouvu, kterou máme pro vás připravenou. Ve smlouvě se uvádí, že dar použijeme v souladu s posláním a cíli občanského sdružení Borelioza CZ o.s. V případě vašeho zájmu můžeme podmínky společně upřesnit (např. určit, že dar lze využít pouze na výslovně definovaný účel).

Kontaktujte nás prosím ohledně darovací smlouvy a nebo nabídek věcných darů či služeb. Platby ze Slovenska nejsou zatíženy žádnými bankovními poplatky.

  • Sponzorskou činností
    Pokud je vám blízká sponzorská činnost v oblasti charity a zdravotních služeb, nabízíme vám možnosti spolupráce formou zviditelnění vaší firmy/podnikatelské činnosti, ať už výměnou za finanční nebo věcnou pomoc.
Můžeme vám nabídnout reklamu na webových stránkách zveřejněním v seznamu partnerů a nebo v informačních materiálech, letácích a při dalších publikačních či jiných veřejných aktivitách sdružení dle individuální dohody.