Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Projekty a akce

V sobotu 1. prosince 2018 proběhne v Brně, opět v restauraci U Putchy valná hromada zapsaného spolku Borelioza CZ. 

 V sobotu 18. listopadu 2017 proběhla v Brně, v restauraci U Putchy valná hromada zapsaného spolku Borelioza CZ. VH schválila Zprávu o činnosti za rok 2017.

V sobotu 12. listopadu 2016 proběhla v Brně, opět v restauraci Pohoda valná hromada zapsaného spolku Borelioza CZ. VH schválila Zprávu o činnosti za rok 2016.

Dne 14. listopadu 2015 schválila na svém zasedání v Brně valná hromada změnu názvu sdružení z Borelioza CZ o.s. na Borelioza CZ z.s. a tím vyhověla požadavkům NOZ. VH také schválila Zprávu o činnosti za rok 2015.

V sobotu 8. listopadu 2014 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti v roce 2014

Více informací na stránkách borelioza.cz

Občanské sdružení Borelioza CZ se připojuje k celosvětové akci Lyme awareness 2014 za zvýšení informovanosti o lymské borelióze a uznání této nemoci jako závažného a potenciálně fatálního onemocnění.
Petice a petiční archy ve formátu .pdf ke stažení zde:
petice 2014 a petiční arch

mezinárodní stránky akce worldwidelymediseaseprotest.blogspot.cz
facebook worldwidelymeprotest na facebooku

V sobotu 7. prosince 2013 proběhla v Praze řádná valná hromada občanského sdružení. Více informací na stránkách borelioza.cz

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti za rok 2013

Dne 10. 5. 2013 se od 12 do 14 hodin konalo protestní shromáždění před Ministerstvem zdravotnictví v rámci celosvětových akcí Lyme awareness. Přes vytrvalý déšť se akce zúčastnilo cca 25 členů a sympatizantů občanského sdružení Borelioza CZ. Cílem akce bylo upozornit na epidemii onemocnění lymskou boreliózou, nedostatečnou informovanost veřejnosti i lékařů o diagnostice a léčbě tohoto zákeřného onemocnění a často zoufalou a bezvýchodnou situaci pacientů s chronickou formou této nemoci.

Byl předán dopis adresovaný ministru Hegerovi a petice s asi 200 podpisy, v dopise byla zmíněna internetová verze petice (k datu předání cca 1000 podpisů). Akce se zúčastnil senátor Tomio Okamura, přislíbil, ze dopis předá ministru Hegerovi i osobně.

Video ke stažení: Demonstrace za informovanost o lymské borelióze
v angličtině: Worldwide Lyme protest

protest 2013

V neděli 11. 11. 2012 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení a setkání boreliotiků České a Slovenské republiky. Informace o průběhu jednání najdete na stránkách borelioza.cz

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti za období 10/2011-10/2012

Občanské sdružení Borelioza CZ ve spolupráci s Českou lékařskou komorou uspořádalo 19. 5. 2012 seminář pro lékaře o lymské borelióze. Více informací najdete v Aktualitách.

Při příležitosti konání semináře byla také představena a předána zúčastněným informační brožura pro lékaře, kterou si můžete stáhnout v dokumentech pro lékaře

V neděli 2. 10. 2011 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení a setkání boreliotiků České a Slovenské republiky. Informace o průběhu jednání najdete na stránkách borelioza.cz

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti za období 1. 10. 2010 - 30. 9. 2011

Občanské sdružení Borelioza CZ podporuje vědecký výzkum v oblasti lymské boreliózy. Abychom zvýšili zájem studentů o toto téma, rozhodli jsme se vypsat soutěž o nejlepší studentskou práci, která bude každoročně odměněna prémií 10 000,- Kč, která může být rozdělena mezi první tři nejlepší práce v poměru 5, 3 a 2 tis. Kč za první, druhé a třetí místo. Výhledově podpoříme nadějného studenta ročním stipendiem.

Pro účely sbírky byl zřízen transparentní spořící účet u FIO banky č. 2300107730/2010 Transparentní účet pro sbírku

Vyzýváme proto naše členy a sympatizanty k aktivnímu vyhledávání sponzorů a dárců z řad fyzických a právnických osob, které by mohly tuto sbírku podpořit.
Učitele a studenty vyzýváme k zapojení do programu: podněty, dotazy či připomínky zasílejte na kontakty uvedené v textu; informujte o této možnosti své studenty či spolužáky. Text výzvy ke stažení: Podpora výzkumu lymské boreliózy

Občanské sdružení vytisklo přispěním svých členů a sponzorů skládací oboustranný leták pro prevenci před lymskou boreliózou, dostupný ve formátu .pdf zde: Lymská borelióza - braňte se včas!, s podporou některých zdravotních pojišťoven umístěný na jejich pobočky, do čekáren lékařů, na pulty lékáren, na internetové stránky spřátelených webů aj.

Leták v plošné verzi vhodný na nástěnky ke stažení ve formátu .pdf zde: Lymská borelióza - braňte se včas!

Děkujeme všem zúčastněným, kteří se podílejí na distribuci letáku. Lymská borelióza je onemocnění, kterému je lepší předcházet, než s propuknutou nemocí bojovat.

V sobotu 2. 10. 2010 proběhla v Brně řádná valná hromada občanského sdružení a setkání boreliotiků České a Slovenské republiky.
Informace o průběhu jednání najdete na stránkách borelioza.cz

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti za období 31. 10. 2009 - 30. 9. 2010

Děkujeme všem zúčastněným i těm, kteří se podíleli na přípravě a celoroční práci pro sdružení.