Nebuďte lhostejní k ostatním lidem
Podpořte naše občanské sdružení v jeho růstu a aktivitách způsobem, který Vám vyhovuje nejlépe. Naše pomoc je tu pro všechny.
Více informací... 

Společný dialog

Zde najdete informace o probíhajícím dialogu mezi zástupci sdružení a lékaři či organizacemi lékařů. Uvítáme každý podnět či návrh ke spolupráci.

Na schůzce s prezidentem ČLK MUDr. Milanem Kubkem jednali zástupci sdružení o možnostech zlepšení komunikace s lékaři a o podpoře ČLK pro připravovaný seminář o lymské borelióze. Zápis z jednání ke stažení: Zápis z jednání s prezidentem ČLK 26.9.2011

Na základě informací o nově připravovaných Doporučených postupech pro diagnostiku a léčbu lymské boreliózy jsme se zasazovali o získání těchto rozpracovaných Doporučení k nahlédnutí a případným připomínkám. Celá naše snaha vyústila v jednání zástupců OS se zástupci Společnosti infekčního lékařství, České lékařské komory a zdravotních pojišťoven na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Zápis z jednání si můžete stáhnout zde: Zápis z jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 20. 1. 2011.

Na základě informací o znění připravovaných Doporučených postupů jsme následně vyzvali jejich schvalovatele, aby tento dokument přepracovali, a přizpůsobili Směrnicím pro léčbu lymské boreliózy platným v Německu.

Celý text výzvy: Dopis primářům a přednostům infekčních oddělení 10. 3. 2011.

Občanské sdružení požádalo ředitele všech českých psychiatrických ústavů o informace, zda evidují počty hospitalizovaných boreliotiků. Se získanými informacemi budeme dále pracovat, údaje poskytneme jak osloveným, tak na vyžádání dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Dopis si můžete stáhnout zde: Žádost o informace z psychiatrických ústavů 28. 4. 2011.

Zástupci sdružení jednali s ředitelkou odboru zdravotních služeb Ministerstva zdravotnictví ČR MUDr. Stanislavou Pánovou o situaci v léčbě a péči o pacienty s lymskou boreliózou. Z jednání vyplynula nutnost přepracování stávajících gudelines k léčbě LB.

Zápis z jednání najdete zde: Zápis z jednání na Ministerstvu zdravotnictví ČR dne 20. 5. 2010.